Nos tournois

Date Catégorie Tournoi
19-20.11.2022 WILSON WILSON
26-27.11.2022 Tournoi Juniors Mc-Do Juniors Mc Do
3-4.12.2022 WILSON WILSON
10-11.12.2022 Tournoi Juniors Mc-Do Juniors Mc Do
14-15.1.2023 Tournoi Juniors Mc-Do Juniors Mc Do
11-12.02.2023 Tournoi Juniors Mc-Do Juniors Mc Do
18-19.02.2023 WILSON WILSON
04-05.03.2023 Tournoi Juniors Mc-Do Juniors Mc Do
11-12.03.2023 WILSON WILSON
18-19.03.2023 Tournoi Juniors Mc-Do Juniors Mc Do