Nos tournois

Date Catégorie Tournoi
16-17.10 WILSON WILSON
30-31.10 Circuit Juniors Mc-Do Juniors Mc Do
6-7.11 WILSON WILSON
20-21.11 Circuit Juniors Mc-Do Juniors Mc Do
27-28.11 WILSON WILSON
4-5.12 Circuit Juniors Mc-Do Juniors Mc Do
11-12.12 WILSON WILSON
18-19.12 Circuit Juniors Mc-Do Juniors Mc Do