timea

Nos tournois

Date Catégorie Tournoi
16-17.09 Juniors Mc Do Juniors Mc Do
01.10 VISILAB Tournoi VISILAB
7 octobre Double Jass – Tennis Tournoi de double Jass
7 octobre Double Jass – Badminton Tournoi de double Jass
14-15.10 Juniors Mc Do Juniors Mc Do
21-22.10 WILSON WILSON
1-5.11 Juniors Mc Do Juniors Mc Do
11-12.11 WILSON WILSON
18-19.11 Juniors Mc Do Juniors Mc Do
25-26.11 WILSON WILSON
2.12 VISILAB VISILAB
3.12 VISILAB VISILAB
8-10.12 Juniors Mc Do Juniors Mc Do