timea

Nos tournois

Date Catégorie Tournoi
14-15.09 Juniors Mc Do Juniors Mc Do
21-22.9 WILSON WILSON
28-29.9 WILSON WILSON
12-13.10 Circuit Juniors Mc-Do Juniors Mc Do
19 octobre Double Jass – Tennis Tournoi de double Jass-Tennis
19 octobre Double Jass – Badminton Tournoi de double Jass Badminton